Tài khoản ngoại hối mới trị giá 295,4 tỷ nhân dân tệ trong tháng 2 đã tăng tháng thứ ba liên tiếp | Ngoại hối | Thặng dư | Trung Quốc

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 20:43:59
英特尔i7-1165G7最新跑分,CPU打平25WR74700U|||||||

IT之家6月20日动静 爆料者@_rogame将最新的英特我i7-1165G7处置器取AMD 25W R7 4700U的3DMark跑分停止了比照。

如上图所示,正在3DMark TimeSpy测试项目中,英特我的 i7-1165G7团体抢先AMD 的R7 4700U,二者的CPU跑分根本分歧,可是 i7-1165G7的核隐跑分要比R7 4700U下35.6%。

IT之家领会到,R7 4700U为8核8线程,2.0-4.1GHz,核隐为Vega 7,爆料者称测试款TDP为25W。别的,爆料称英特我还没有公布的i7-1165G7 TDP到达了28W,但仍为4核8线程,测试款的频次为2.8-4.7GHz。

从该比照能够发明,i7-1165G7因为频次的进步,能够正在3DMark中取不异线程数目的R7 4700U挨个平局,但Vega 7核隐机能是较着落伍于英特我的Xe核隐了。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa